Vài nét về thêu vi tính

Chuyện kể rằng: Cách đây cũng khá lâu rồi, có một cặp trai xinh gái đẹp nọ đột nhiên phải lòng nhau. Tình yêu, vào những ngày xưa ấy, sao mà đẹp! Không…

Read more